DRUŽINA

DRUŽINA ( stará budova )

 

ŠD = školní družina

 
Provoz družiny PONDĚLÍ - PÁTEK
ranní              od  6:00 do 9:00 hod.
odpolední     od 11:30 do 16:30 hod.
 
 
Platba  ( 1měsíc = 100,-Kč )
Vybíráme vždy v říjnu 500,-Kč / I.pololetí
a v únoru 500,-Kč II.pololetí .
 
Odchod dětí domů - dle vyplněných zápisních lístků při nástupu do ŠD.
 
 
Školní družinu tvoří 4 oddělení se 130 žáky, kteří pracují pod vedením vychovatelek
 
Renaty Richtárové - vedoucí vychovatelky
Romany Konieczné
Melanie Novákové 
Marie Válkové.
 

 

Činnost školní družiny je pestrá, převážně zájmové a rekreační činnosti.

 

Letošní školní rok je zaměřen na téma .....NECHŤ JE TI FANTAZIE NEJVĚTŠÍ TVŮRČÍ SÍLOU ......

Pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných v rámci městských družin - " SKŘIVÁNEK", Kdo dál - Kdo rychleji, výtvarných soutěží, pohybových soutěží. Výborná je spolupráce se střediskem "KLÍČ".  Ve školní družině se praktikuje i doučování a příprava na vyučování.Našim cílem je vytvářet ve školní družině příjemnou atmosféru. 

 

 

DRUŽINA ( nová budova )

 

2 oddělení  pracují pod vedením vychovatelek Ireny Drabinové - vedoucí vychovatelky a Ivany Pospíšilové .
 
 
Náš společný cíl:
SPOKOJENÉ DÍTĚ S ROZZÁŘENÝMA OČIMA A ÚSMĚVEM NA TVÁŘI
 
 
 
Co nabízí naše školní družina:
 
• Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.

• U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

• Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

• Chceme, aby prostory školní družiny byly pro všechny příjemné a napomáhaly vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.

• Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.

• Od první třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.

• Spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.
 

 

 

 

Kontakt

5. ZŠ

info5zs@mcnet.cz

El. Krásnohorské 2254
Frýdek-Místek
738 01

+420 558 630 346 (stará budova)
+420 555 531 651 (stará budova)
+420 558 604 247 (nová budova)

Vyhledávání

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode