5. ZŠ

 

Škola v datech

1955 : odevzdána k užívání hlavní budova školy

1955 : osmiletá střední škola

1963 : 5. základní devítiletá škola

1963 : dokončena výstavba nových školních dílen

1983 : základní škola

1987 : přistavěny klubovny ke stávajícím školním dílnám

2003 : přiřazena MŠ Lískovecká 2850

2007 : vzdělávání podle vlastního ŠVP „Krok do života“

2009 : odevzdáno k užívání nové školní hřiště

2012 : dne 1.1. dochází ke sloučení 5.ZŠ a 9.ZŠ

 

Ředitelé školy od jejího založení až po současnost:

Ferdinand Mrázek         1955 – 1958

Vít Sklář                          1958 – 1970

Ladislav Sládek             1970 – 1975

Jarmila Lederová          1975 – 1990

Slavomír Putnář            1990 – 1991

Milan Krasula                1991 - 2011

Jaromír Horký                2012 - doposud

 

 

Seznam pedagogických pracovníků působících na 5. ZŠ:

Alois Adamus, Danuše Adamcová, Eva Adámková, Jana Bartošová, Jan Bláha, Helena Bartková, Eva Bartoňová, Ludmila Bartoňová, Květuše Bímová, Evald Buchta, Jarmila Barnatíková, Karla Blažejová, Lenka Bortlová, Svatopluk Broumovský, Marie Bohušová, Lubomír Bayer, Marie Benschová, Anna Bednaříková, Božena Cabáková, Květuše Cidlíková, Stanislav Cvek, Alena Červenková, Karel Čecháček, Ladislav Čáslavský, Lenka Čadanová,, Miroslava Čížková, Marcela Deličová, Marie Drabinová, Ludmila Durčová, Ludmila Dunděrová, Rudolf Dulava, Alena Diáková, Ludmila Dlouhá, Jana Erteltová, Miroslava Fabičová, Jarmila Fackenbergová, Irena Frončková, Eliška Fojtíková, Božena Fuchsová, Libuše Fajkošová, Ida Foldynová, Martina Frkalová, Anna Foltysová, Pavla Fojtů, Jiří Faldyna, Eliška Ferfecká, Danuše Fleischmannová, Marcela Gojdová,  Zdena Grossmanová, Jaromír Grygar, Hana Gospošová, Alois Gibala, Věra Glaicová, Libuše Haladejová, Hana Hrabcová, Jana Huječková, Eva Horká, Věra Hajná, Milada Hrabalová, František Hrbek,  Libuše Hrubá, Leontína Hrabcová, Jaromíra Hasalová, Danuše Hanzlová, Danuše Holanová, Vlasta Chalupová, Jarmila Chasalová, Danuše Chlebková, Ingrid Cholevová,  Jiřina Jalůvková ( Bujnošková ), Libuše Jezerská, Antonín Juřica, Stanislava Jančurová, Daniel Janošec, Danuta Jochcová, Ludmila Janáčková, Eva Jursová, Libor Jangot, Emilie Kreusigrová, Marta Kašpárková, Jarmila Kadlubková, Miroslava Karásková,  Libuše Kaspříková, Libuše Karasová, Marta Klárová, Jitka Kleprlíková, Miroslav Klimánek, Jana Klimková, Dagmar Kocichová, Miroslava Konečná, Hana Kolářová, Ludmila Kozáková, Miroslava Kubáňová, Olga Kolková, Jarmila Kolofíková, Marta Krátká, Eva Králová, Zdena Kosturová, Danuška Kučerová, Marta Kuchařová, Věra Křístková, Eduard Kořínek, Jarmila Krieglerová, Petr Kristiník, Vratislav Kohut, Iva Kučerová, Marie Klaimanová, Josef Knödl, Antonín Kotínský, Anežka Kociánová, Karel Kouřil, Miroslava Kornetová, Maria Kraulová, Jan Kurka, Jarmila Lampartová, Bohdana Lišková, Zdena Lukasová, Milada Lepková, Milada Lehká, Jana Lenertová, Bohuslav Lorenz, Dagmar Mücková, Augustin Měrka, Eva Malá, Hana Masná, František Mihulka, Miluše Mikulová, Jarmila Mázlová, Věra Missbachová, Iva Měščáková, Karel Musil, Danuše Musilová, Sylva Musilová, Jana Menšíková, Marie Mohlová, Božena Myšková, Helena Miklerová, Marcela Nováková, Milena Ningrová, Marie Nenadálová, Jana Niklová, Marcela Nontková, Olga Nováková, Petr Novotný, Petr Najman, Roman Odvářka, Eva Pěluchová, Marie Porubová, Anna Pokludová, Vilém Polach, Miluše Plocková, Marie Prusková, Danuše Peterková, Valentýn Podobinský, Marie Pacáková, Jiří Poledník, Svatava Přidalová, Šárka Piskořová, Božena Poláchová, Veronika Poláková, Ludmila Procházková, Jitka Procházková, Eva Polachová, Marie Pešová, Božena Pavelčáková, Danuše Pochmanová, Slavomír Putnář, Božena Radová, Vladislav Růžička, Lea Růžičková, Anna Rossmanithová, Ludmila Rechtenbergová, Blažej Rajnoch, Čeněk Rašner, Mojmíra Ramíková, Eva Roubínková, Engelberg Rada, Jiřina Sanitrová,  Milada Stuchlíková, Eva Sbánovská, Naděžda Sedláčková, Jiřina Skoupá, Jarmila Seibertová, Eva Stanovská, Ludmila Sležková, Jarmila Stonawská, Anna Škrabalová, Vladimír Šteflíček, Vladimíra Šmerdová, Zuzana Štrbáková, Vladimíra Ševčíková, Božena Šebestová, Jiří Šnapka, Alena Švrčková, Věra Šmídová, Anna Šigutová, Bohdana Šostá, Helena Škapová, Věra Tesařová, Ludmila Tesařová, Zdena Tobolová, Františka Tylečková, Jiří Tichavský, Dušan Tanner, Marta Tesařová, Jaroslav Teichman, Štěpánka Tvarůžková, Ludmila Urbanová, Věra Vavrušová, Jaromír Václavík, Ladislava Václavíková, Ludmila Vítková, Růžena Vlčková, Ludmila Zitová, Eliška Zbranková, Marcela Zahradníková, Ladislav Žáček

 

 

Vychovatelky školní družiny:

Gertruda Mrózková, Zdeňka Ambrožová, Miroslava Kubáňová, Miroslava Ceremugová, Karla Hercegová, Helena Košáková, Hana Krumpochová, Helena Ledvoňová, Anna Skatulová, Alena Švrčková, Vladimíra Nytrová, Dana Čuboková, Otilie Smolanová, Petra Košáková, Vladimíra Gorkowská, Jaromíra Hasalová, Marie Stehlíková, Marie Smutná, Helena Mikundová

 

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí: Eva Halešová, Věra Balážiová, Bohuslava Kořínková, Věra Smyčková

Eliška Vavřičková, Vlasta Hotová, Miluše Lanniková, Božena Bojdová, Vítězslava Poledniková, Marcela Trojáková, Jana Nogová, Anna Gašková, Anna Stachová, Vlasta Smažáková, Karla Malinová, Bronislava Krojcigerová, Anna Pavlicová, Květa Darnadiová, Lída Balážová, Miluše Mesárožová, Zuzana Škerková, Hana Křibíková, Helena Takovová, Anna Krasulová, Pavla Králová, Marie Staňková, Jitka Mazochová

 

Správní zaměstnanci:

Alena Lyčková, Marta Strnadlová, Ludmila Karásková, Štěpánka Gavlasová, Marie Ledbová, Terezie Polochová, Eva Kosturová, Veronika Poláková, Petr Václavík, Jan Jeřábek, Dušan Hloušek, Jan Bohatý, Bohumil Chrobáček, Anna Konečná, Vlasta Bončková, Alena Pěkníková, Jiřina Kovaříková, Zdenka Svobodová, Naděžda Skoupá, Hana Kolářová, Ludmila Urbanová, Jarmila Pavelková, Karel Poloch, Anna Vráblíková, Alena Kyšková, Anna Tomaníčková


 

 

Kontakt

5. ZŠ

info5zs@mcnet.cz

El. Krásnohorské 2254
Frýdek-Místek
738 01

+420 558 630 346 (stará budova)
+420 555 531 651 (stará budova)
+420 558 604 247 (nová budova)

Vyhledávání

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode