9. ZŠ

 

K zahájení provozu v nedokončených budovách 9.základní školy došlo

1. září 1980.

 

V 15 třídách 1. - 7. ročníku bylo umístěno 498 žáků.

S postupujícími léty došlo k vývoji v životě školy. Největšího počtu 1304 žáků dosáhla škola ve školním roce 1984/1985 s 59 učiteli a vychovateli. Po tomto roce se stav stabilizoval a úbytek žáků se projevil nápadněji od roku 1990. Po celou dobu existence usilovali pracovníci o dobré jméno a pověst. Škola se dostala do povědomí především úrovní elementární výuky v začátcích školní docházky dětí, výsledky v přírodních vědách, v posledních letech estetickou, hudební a sportovních výchovou.

 

Alespoň některé historické mezníky školy

Září 1980
1.září 1980 byl zahájen nový školní rok v nové školní budově. Škola je zatím rozestavěna a vše co je zatím připraveno k provozu se nachází v jediném pavilónu. Ten slouží pro malé i větší školáky. Žáci prvního stupně se vyučují v 11. třídách, žáci druhého stupně pouze ve 4. třídách. Stavba školy se dokončovala během školního roku.


Květen 1982
Do provozu byla uvedena celá škola spolu se dvěmi tělocvičnami. Vybavovaly se odborné učebny potřebným zařízením a didaktickou technikou. Prvním ředitelem školy byl jmenován PaeDr. Ladislav Mazoch, jeho zástupcem se stala p. Anežka Jelínková.


1983-1986
Dokončily se úpravy okolí školy. Vznikla pěkná zahrada a hřiště. Žáci se učili již ve 35 třídách. K výuce se využívaly odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy. K dispozici byly také dvě tělocvičny, dílny a cvičná kuchyňka. V této době byl rozšířen pedagogický sbor druhého stupně a zástupkyní se stala p. Eva Rýparová.


1986-1987
Zástupkyně prvního stupně p. A. Jelínková byla vystřídaná p. Martou Klárovou.


1988-1991
V tomto období byla ředitelkou PaeDr. Marie Rojková, za jejího působení a její zásluhou došlo k další modernizaci školy, např. k propojení školy s jídelnou, čímž se vyřešilo obtížné převádění žáků do jídelny venkovní částí.


1991-1992
Na škole působí 41 pedagogických pracovníků. Do funkce ředitele školy byl jmenován p. Karel Rek, do funkce zástupce ředitele II.stupně p. Eva Slánská a do funkce zástupce ředitele I.stupně p. Irena Nováková. Nově se začala využívat učebna vybavena počítačovou technikou.


1995-1996
Škola pracuje jako 27 třídní s 576 žáky (pokles dětí ve škole představuje průměr 23,04 žáků na třídu). Pedagogický sbor má 37 učitelů a 2 vychovatelky ŠD. Na práci školy se výrazně podílely i změny související s devítiletou školní docházkou, strukturální změny základních a středních škol a změna školské legislativy. Na škole se začíná organizovat činnost nově vzniklé galerie DUHA.


1997-1998
Školu navštěvuje 594 žáků. V tomto roce došlo ke změnám ve vedení. Od 1.září 1997 byla jmenována zástupkyní ředitele pro II. stupeň Mgr. Alena Švarcová. K 30. lednu 1998 ukončil své působení na naší škole ve funkci ředitele školy p. Karel Rek. Za práci, kterou zde vykonal, mu náleží velké uznání a poděkování. Dnem 1. února 1998 na jeho místo nastupuje Mgr. Lubomír Bartek.

 

 

Kontakt

5. ZŠ

info5zs@mcnet.cz

El. Krásnohorské 2254
Frýdek-Místek
738 01

+420 558 630 346 (stará budova)
+420 555 531 651 (stará budova)
+420 558 604 247 (nová budova)

Vyhledávání

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode