SPORTOVNÍ

 

Tradice sportovních tříd na naší škole započala ve školním roce 2000-2001 organizací sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou. Třída 6.C byla velmi početná (32chlapců) a třídním učitelem se stal p. uč. Sláma. Učební plán této třídy s rozšířenou výukou TV se od klasických tříd lišil posílenou dotací hodin TV ze 2 hodin týdně na 5 hodin týdně, ale hlavním cílem byla kompaktnost a návaznost výuky na tréninkový plán žáků.


V dalším školním roce byl proveden nábor do dalších dvou tříd s rozšířenou výukou TV v šestém ročníku – jednalo se o jednu třídu se zaměřením na kopanou a druhá třída byla zaměřena na hokej. V každém z následujících školních roků jsme provedli na škole nábor do souběžných tříd s rozšířenou výukou TV se zaměřením na hokej a fotbal.


Tréninky organizují sportovní kluby FC Frýdek-Místek a HC Frýdek-Místek, kde se žákům věnují zkušení a akreditovaní trenéři.
 

V současnosti máme na škole 8 tříd s takto upravenými učebními plány.
 

Na základě přání rodičů se snažíme organizovat školní kolektivy tříd tak, aby byly do tříd zařazeny i dívky. U dívek také předpokládáme sportovní zařazení (škola nabízí gymnastiku, míčové hry) a zařazení provádíme na základě výběrového řízení a souhlasu rodičů.

 

Výhody zařazení dětí do sportovní třídy

- návaznost výuky a tréninkového plánu pro žáky
- zohlednění účasti na soutěžích a zápasech
- individuální přístup při řešení kázeňských a prospěchových problémů v součinnosti s rodiči,
  trenéry a vyučujícími
- výuka TV doplněna o relaxační prvky, maximálně je podporována všestrannost žáků
- výuka TV má komplexní charakter a široké spektrum sportů
- spolupráce školy a sportovních klubů (trenérů) je na velmi dobré úrovni

 

Sportovní třídy mají za 12 let již svou tradici

Žáci těchto tříd reprezentují naši školu na různých sportovních soutěžích, ve kterých se pravidelně umisťují na předních místech, a to nejen v rámci okresu. V mladší kategorii žáků 6.-7. tříd v kopané reprezentují náš okres ve finálových bojích Moravskoslezského kraje. Nejlepší a nejtalentovanější žáci hrají za výběry kraje ve svých kategoriích.


O nejlepší hráče je zájem z ligových oddílů Olomouce a Baníku Ostrava a Vítkovic, kde tito žáci přecházejí studovat střední školu a součastně jsou členy těchto oddílů. Mezi žáky, kteří takto slibně rozjeli svou sportovní kariéru můžeme jmenovat:
Chlebek Lukáš (Olomouc), Vašenda Dalibor (Baník Ostrava), Korneta Filip, Farský Lukáš a Pešek Jiří (Vítkovice).


Taktéž naši hokejisté se mohou pochlubit výčtem svých úspěchů. Jsou také úspěšnými reprezentanty školy, ale i města. Mnozí v průběhu školního roku hostují v Havířově a Třinci. 

 

Máš zájem o výuku v třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou nebo hokej?

 Máš rád i jiné sporty, kterým věnuješ svůj volný čas?

 Máš problém zkombinovat dopolední vyučování s odpoledním tréninkovým plánem?

PAK JE PRO TEBE VÝHODNÉ STÁT SE ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY!!!

 

Všechny další informace je možno získat na naší škole – viz.kontakty škola. Je možno školu navštívit a prohlédnout si interiér i zázemí, které škola nabízí. Je možno kontaktovat vyučující stávajících sportovních tříd a informovat se na zkušenosti s výukou v takto zaměřených třídách.

 

 

 

 

Kontakt

5. ZŠ

info5zs@mcnet.cz

El. Krásnohorské 2254
Frýdek-Místek
738 01

+420 558 630 346 (stará budova)
+420 555 531 651 (stará budova)
+420 558 604 247 (nová budova)

Vyhledávání

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode